V Y H L E D Á V Á N Í    V    D A T A B Á Z I

Významné plzeňské osobnosti i obyčejní lidé, městské stavby i venkovské světnice, ruch každodenního života s řadou zajímavých detailů… to vše je zachyceno na skleněných negativech, které tvoří pozoruhodnou součást rozsáhlých sbírek Národopisného muzea Plzeňska.

Jádro sbírky tvoří skleněné negativy z období let 1910 – 1950 a její základ byl vytvořen ještě před samotným ustavením Národopisného muzea Plzeňska v letech 1915 – 1918. Bezprostředně po svém založení (kolem roku 1910) začal vlastní fotoarchiv tvořit Kroužek přátel starožitností pro Plzeň a okolí. Negativů, označených zkratkou tohoto spolku, tj. „KPS“, obsahuje sbírka asi 800. Zřejmě kolem roku 1912 se Ladislav Lábek vybavil fotoaparátem a poměrně systematicky začal mapovat historické stavby ve městě, rušný pouliční provoz a pořizovat také portréty vážených Plzeňanů. Skleněné negativy ze sbírky Ladislava Lábka nesou v názvu označení „L“. Ladislav Lábek po celý život velmi úzce spolupracoval se svými sestrami, především pak sestrou Marií, která v Plzni provozovala známý obchod „Svéráz“. Po zřízení Společnosti pro národopis a ochranu památek v Plzni se Marie Lábková stala předsedkyní „krojového odboru“, který se snažil zachránit a zdokumentovat lidový oděv obyvatel užšího i širšího Plzeňska. Skleněné negativy vzešlé z odborné činnosti Marie Lábkové nesou označení „ML“.

Druhou soukromou sbírkou, včleněnou do sbírky skleněných negativů Národopisného muzea Plzeňska, je soubor pořízený plzeňským politikem a novinářem Jaroslavem Schieblem. Tyto negativy jsou označeny prefixem „Sch“.

Nejrozsáhlejší soubor skleněných negativů však vznikl vlastní činností pracovníků Národopisného muzea Plzeňska, resp. Společnosti pro národopis a ochranu památek v Plzni, která muzeum spravovala. Soubor negativů, označených zkratkou „NMP“ v současné době čítá asi 17.900 kusů. Tematicky jde přitom o velmi pestrou kolekci. Kromě dokumentů zachycujících každodenní život v městě Plzni, dokumentuje sbírka dalších bezmála 800 západočeských lokalit.

V rámci této databáze se snažíme široké veřejnosti postupně zpřístupňovat negativy, které se nám doposud podařilo převést do elektronické podoby. Databázi postupně doplňujeme nejen novými digitalizáty, ale také údaji z elektronické evidence celé sbírky. Ne vždy však musí k zavedené kartě v databázi existovat digitalizát a naopak. Pokud při procházení databáze naleznete nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat na adrese narodopis@zcm.cz.

Jak v databázi vyhledávat?

- Prostřednictvím místopisného rejstříku.
- Fultextové vyhledávání.

Místní určení jednotlivých skleněných negativů vychází z původních evidenčních záznamů. Ty často vznikly před více než 100 lety. Místopisný rejstřík a popisy tak často obsahují dnes již nepoužívané varianty toponym, popř. jejich ekvivalenty v německém jazyce. Pro snadnější orientaci připojujeme rejstřík míst a místních částí Čech z roku 1890, který naleznete zde.

Další informace k zpřístupňování předmětů z etnografické podsbírky Západočeského muzea v Plzni a poskytování digitalizátů naleznete zde: http://www.zcm.cz/oddeleni/narodopisne-oddeleni/badatelna-narodopisneho-muzea-plzenska.